Excel - makro za samodejno shranjevanje dokumentov

Težava

Potrebujem makro za samodejno shranjevanje dokumenta, ko zaprem Excel.

Rešitev

Upoštevajte, da sta ModèleGen in Onglet1 spremenljivi nizi.

 Sub SauveEnX () Z delovnimi zvezki (ModèleGen) .Sheets (Onglet1) Nom_facture =. [A19] & "-" &. [G19] & "-" &. [T10] & ".xlsx" End with Application.DisplayAlerts = False Delovni zvezki (ClasseurEnTravail) .SaveAs Ime datoteke: = RepSauve & Nom_facture, _ FileFormat: = xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup: = False ActiveWorkbook. Application.DisplayAlerts = Podokna True End 

Hvala lermite222 za ta namig.

Prejšnji Članek Naslednji Članek

Top Nasveti