Oracle 9i baza podatkov

Oracle 9i baza podatkov

Težava

Imam bazo podatkov Oracle 9i na strežniku, ki je povezan z odjemalcem, kjer obstaja le 6i in fmx. Ne morem vzpostaviti povezave med strežnikom in odjemalcem za delo od odjemalca in podatkov, ki jih vrne strežnik. Kaj naj naredim?

Rešitev

  • Potrebno je ustvariti povezovalni niz na strežniku na odjemalskem računalniku s konfiguracijo Net 8 Easy, preden lahko dostopate do strežnika prek obrazcev.

ex: ime povezave: mydb

ime gostitelja ali naslov IP strežnika

port: uporabljena številka vrat (privzeto 1521. \ t

sid: ime baze podatkov

Prejšnji Članek Naslednji Članek

Top Nasveti